Pour the fish!


Usuń nadmiar ziemi i podaj rybce wodę. Graj myszką.